Wiadomości branżowe

Akademia Szczęśliwego Dyrektora – informacja prasowa

16.10.2014 Komunikat prasowy Akademia Szczęśliwego Dyrektora – informacja prasowa 16.10.2014 16:08 Olivia Business Centre Jak zostaje się dyrektorem szkoły w Polsce? Najczęściej wystarczy być dobrym

16.10.2014

Komunikat prasowy Akademia Szczęśliwego Dyrektora – informacja prasowa 16.10.2014 16:08 Olivia Business Centre Jak zostaje się dyrektorem szkoły w Polsce? Najczęściej wystarczy być dobrym nauczycielem. Czy jednak to wystarczy, aby być dobrym dyrektorem, menadżerem organizacji jaką jest Szkoła? Czy polscy dyrektorzy są przygotowani, aby kompetentnie pełnić swoje funkcje? Czy mają wsparcie podczas bieżącej działalności szkoły? W Wielkiej Brytanii system wyboru dyrektora i jego wsparcie jest przygotowane od początku do końca. Osoba, która wykazuje predyspozycje dobrego zarządcy (a nie nauczyciela) jest kierowana na ścieżkę kariery przyszłego dyrektora placówki. W najbliższych 5 latach przechodzi szereg szkoleń zarządzania zespołem, komunikacji, budżetowania, planowania, itp. Aby wygrać konkurs, musi przedstawić przekonującą strategię rozwoju szkoły. Potem jest monitorowana co 2 lata, czy osiągnęła zamierzone efekty. Aby to zrealizować, w budżecie każdej szkoły jest przewidziane wsparcie dla dyrektora ? osobisty coach. Spotyka się on z dyrektorem raz na kwartał i pomaga mu przejść najtrudniejsze momenty. Dyrektor jest oceniany za wypracowane rezultaty, co powoduje, że na tej samej zasadzie ocenia swoich nauczycieli. W Polsce na razie nie mamy tak zorganizowanego procesu wyboru i wsparcia dyrektora. Kierownik placówki oświatowej zmaga się z różnymi ograniczeniami, m.in. takimi jak: osamotnienie, niekompetencja własna i swojego zespołu, brak wsparcia ze strony miasta – organu prowadzącego, ciągłe zmiany prawa, polityki oświatowej. Wszystko to powoduje, że dyrektor placówki oświatowej rzadko osiąga najwyższy poziom szczęścia. Z drugiej strony większość rodziców nie zdaje sobie sprawy, jakim naciskom i trudnościom jest poddany dyrektor ich szkoły. Jeśli przyjmiemy, że trudno mu być szczęśliwym w miejscu pracy, to jaki efekt będzie miało to na rozwój i samopoczucie dzieci? Zdecydowana większość dyrektorów przyznaje, że brakuje im kompetencji i wsparcia. Do tej pory brakowało jednak konkretnej propozycji, która pomogłaby rozwiązać ten problem. Jest jednak szansa na zmianę tej sytuacji. W Gdańsku powstało unikalne przedsięwzięcie na skalę Polski – Akademia Szczęśliwego Dyrektora. Akademia to całoroczny kurs składający się z 8 modułów, których celem jest wyposażenie dyrektora w szereg kompetencji, takich jak umiejętności liderskie, zarządcze, planowania strategicznego, rozwoju kreatywności, pracy zespołowej, komunikacji i współpracy z zespołem, uczniami i rodzicami. Rozwój tych umiejętności wpływa na wzrost osobistego zadowolenia z codziennego życia i umożliwia lepsze, sprawniejsze funkcjonowanie w swojej placówce. Jak żaden inny, program Akademii Szczęśliwego Dyrektora bazuje na rozwoju osobistym i kształtowaniu tzw. miękkich umiejętności. Zajęcia w ramach programu będą się odbywać w Olivia Business Centre w Gdańsku, w nowoczesnej przestrzeni biurowej. Polscy dyrektorzy rzadką mają możliwość nauki, pracy w tak komfortowych warunkach. Organizatorami Akademii jest Centrum Edukacyjne ?Center of Thinking? (www.center-of-thinking.pl). Program Akademii to 8 przeplatających się ze sobą modułów, realizowanych w ciągu roku szkolnego ? od października do czerwca. Całodzienne zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu. Trenerami są wieloletni praktycy (głównie z biznesu). Akademia Szczęśliwego Dyrektora jest kierowana do każdego dyrektora placówki oświatowej.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy