Polityka praw autorskich

  Polityka praw autorskich

 • Rozumiemy i szanujemy prawa autorskie

 • Staramy się odpowiadać na powiadomienia dotyczące praw autorskich złożone zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Sekcja 512 tej ustawy DMCA określa wymagania bezwzględne ustawowe niezbędne do tego by w formalny sposób doszło do zgłaszania naruszenia praw autorskich wobec materiałów z tej strony. Tam tez znajdziesz instrukcje, jak jako zainteresowana strona możesz odwołać się od usunięcia materiałów prasowych, zdjęć lub filmów, przesyłając roszczenie wzajemne.
 • Reagujemy i podejmujemy działania tylko na zgłoszenie opisując je jako rzekome naruszenie praw autorskich, dotyczącego nieuprawnionego użycia obrazu/zdjęcia chronionego prawami autorskimi, materiałów prasowych lub filmów, oraz linków rzekomo naruszających prawa autorskie, które przesłano do naszego systemu obsługującego.
 • Zwróć uwagę że strona na której się znajdujesz może NIE należeć do nas/odbiorce roszczenia a jesteśmy tylko stroną obsługującą treści i zgłoszenia
 • Zgłoszenie o skardze dotyczącej naruszenia praw autorskich na tej stronie

 • Możesz zgłosić domniemane naruszenie praw autorskich, wysyłając wiadomość w formie elektroniczne e-mail do wprasowe+copyright @ gmail . com, zostaną obsłużone żądania wyłącznie skierowane na ten adres, nie przetwarzamy innych adresów i nie rozpatrzymy zgłoszenia wysłanego do innych odbiorców.
 • Przesłanie skargi DMCA stanowi dla nas złożenie i rozpoczęcie wcześniej określonego wewnętrznego procesu. Rozparzymy twoją skargę pod kątem poprawności, ważności i kompletności. Jeżeli spełnia ona te wymagania, podejmiemy działania z którym zwróciłeś się do nas, w tym przesłanie Twojej kopii wiadomości do autora/użytkownika, który opublikowała lub nadesłał matraiał prawdopodobnie/przypuszczalnie naruszający materiał Twoje prawo.
 • Jakie informacje musisz przesłać do nas abyśmy podjęli powyższe działania

 • Podpis fizyczny lub elektroniczny (najczęściej wystarczy wpisać/podać pełne imię i nazwisko) właściciela praw autorskich oraz/lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu, bez tego NIE rozpatrzymy zgłoszenia
 • Musisz podjąć identyfikacja dzieła/materiału chronionego prawem autorskim, które zostało według Ciebie naruszone (najczęściej wystarczy np. link do oryginalnej pracy lub przejrzysty opis problemu), bez tego NIE rozpatrzymy zgłoszenia
 • W sposób jasny, przejrzysty i racjonalny pozwolisz nam zlokalizować i zidentyfikować materiały i informacje naruszające rzekomo Twoje prawa autorskie, bez tego NIE rozpatrzymy zgłoszenia
 • Twoje pełne dane kontaktowe - Imię i Nazwisko, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail, bezpośrednie uprawienie do reprezentowania autora tego dzieła pochodzące od niego samego, bez tego NIE rozpatrzymy zgłoszenia
 • Oświadczenie woli, że działasz w dobrej wierze i uważasz, że zgłaszany materiał, którego prawa autorskie należą do Ciebie jest odpowiednio autoryzowane dla Ciebie/Przedstawiciela/Prawo/Reprezentanta jako właściciela praw autorskich, bez tego NIE rozpatrzymy zgłoszenia
 • Prosimy też o oświadczenie że informacje przekazane przez Ciebie i zawarte w Twoim zgłoszeniu są szczegółowe, prawdziwe oraz że zostałeś upoważniony do działania poprzez odpowiednie uprawomocnione delegowanie reprezentowania prawa autorskich, bez tego NIE rozpatrzymy zgłoszenia
 • Jakie działania podejmujemy

 • Po otrzymaniu zgłoszenia/informacji o możliwym przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich, weryfikacji Twoich uprawnień nasze działanie może objąć usunięcie lub/i ograniczenie dostępu do obrazów/materiałów przypuszczalnie naruszających prawa autorskie. Jeżeli podejmiemy takie działania skontaktujemy w dobrej wierze się z firmą/kontem które nadesłało materiały, przesyłając pełną kopię zawiadomienia o usunięciu, oraz instrukcjami/schematem postępowania dotyczącymi składania roszczenia wzajemnego
 • Zastrzeżenia: bądź pewny się że faktycznie posiadasz prawa autorskie
 • Wiadomości prasowe na tej stronie

 • Nie jesteśmy odpowiedzialni za treść nadesłanych wiadomości prasowych ani za żadne opóźnienia, pomyłki/błędy oraz nieprawidłowości/nieścisłości spowodowane w wyniku lub podczas przesłania lub niedostarczenia całej lub części wiadomości/artykułu/materiału prasowego w tym grafik, zdjęć, odnośników.
 • Zwróć uwagę że część zasobów prezentowanych wiadomości prasowych jest przetwarzana w sposób automatyczny, dokładamy jednak wszystkich starań aby uniknąć pomyłek/błędów/nieprawidłowości. Jeżeli zauważasz jakieś błędy skontaktuj się z nami na podany powyżej adres korespondencji.