Wiadomości branżowe

Oświadczenie zarządu NetSprint.pl Sp. z o.o.

Oświadczenie zarządu NetSprint.pl Sp. z o.o.
Warszawa, 02.11.2006 r. Oświadczenie Zarządu w sprawie udziału NetSprint.pl w konkursie Deloitte Technology Fast 50 Program in Central Europe.W związku z ogłoszonymi przez firmę doradczą Deloitte wynikami konkursu Deloitte Technology Fast 50 Program Zarząd NetSprint.pl chciałby przedstawić fakty związane z nieobecnością spółki w tegorocznej edycji konkursu. Nieobecność ta wynikała z przyczyn technicznych. Zgodnie z otrzymanym od organizatora rankingu pismem, gdyby NetSprint.pl był klasyfikowany w tegorocznej edycji, otrzymałby tytuł siódmej najszybciej rozwijającej się firmy technologicznej w Europie Centralnej. NetSprint.pl po raz trzeci brał udział w prestiżowym konkursie, w tym po raz pierwszy w kategorii Technology Fast 50, porównującej tempo rozwoju spółek technologicznych z naszej części Europy, które są obecne na rynku od co najmniej 5 lat. W roku 2004 spółka zajęła 7. miejsce kategorii Rising Stars (obejmującą firmy z regionu z co najmniej 3-letnią historią).W tegorocznej edycji NetSprint.pl zgłosił swoje

Warszawa, 02.11.2006 r. Oświadczenie Zarządu w sprawie udziału NetSprint.pl w konkursie Deloitte Technology Fast 50 Program in Central Europe.

W związku z ogłoszonymi przez firmę doradczą Deloitte wynikami konkursu Deloitte Technology Fast 50 Program Zarząd NetSprint.pl chciałby przedstawić fakty związane z nieobecnością spółki w tegorocznej edycji konkursu. Nieobecność ta wynikała z przyczyn technicznych. Zgodnie z otrzymanym od organizatora rankingu pismem, gdyby NetSprint.pl był klasyfikowany w tegorocznej edycji, otrzymałby tytuł siódmej najszybciej rozwijającej się firmy technologicznej w Europie Centralnej.

NetSprint.pl po raz trzeci brał udział w prestiżowym konkursie, w tym po raz pierwszy w kategorii Technology Fast 50, porównującej tempo rozwoju spółek technologicznych z naszej części Europy, które są obecne na rynku od co najmniej 5 lat. W roku 2004 spółka zajęła 7. miejsce kategorii Rising Stars (obejmującą firmy z regionu z co najmniej 3-letnią historią).

W tegorocznej edycji NetSprint.pl zgłosił swoje dane finansowe poprzez wskazany przez organizatora formularz na stronie www w regulaminowym terminie. Niestety, z przyczyn technicznych niezależnych od obu firm dane finansowe Spółki nie znalazły się w systemie informatycznym, co uniemożliwiło udział spółki w tegorocznym programie Fast 50.

Wzrost przychodów Spółki w latach 2001-2005 wyniósł 1492% (z poziomu 270 tys. zł do 4.299 tys. zł) i gdyby NetSprint.pl był klasyfikowany w rankingu znalazłby się na 7. miejscu w Europie Środkowej. Powyższe wyliczenia potwierdza pismo przedstawione Zarządowi spółki przez firmę Deloitte. Niestety, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji miało miejscu już po ogłoszeniu wyników konkursu i zgodnie z jego regulaminem nie była możliwa zmiana jego wyników.


Rys. 1 Porównanie tempa wzrostu NetSprint.pl z laureatami tegorocznej edycji rankingu

Wyrażamy zadowolenie z faktu utrzymywania szybkiego tempa rozwoju sytuujące NetSprint w czołówce firm technologicznych naszej części Europy. Potencjalne utrzymanie 7. pozycji z rankingu Rising Stars z 2004 pokazuje, że strategia realizowana przez Spółkę jest skuteczna w długiej perspektywie czasowej. Warto też podkreślić fakt, że przez minione pięć lat Spółka rosła organicznie i nie była dofinansowywana kapitałem zewnętrznym. Efektem dynamicznego wzrostu była jedna z nielicznych w polskiej branży internetowej transakcja przejęcia spółki przez norweski koncern Orkla Media.

A to już wiesz?  Ericsson w Polsce firmą aktywnie dbającą o społeczną odpowiedzialność biznesu

Rys. 2. Dynamika przychodów NetSprint.pl 2001-2005

Zdecydowanie zdajemy sobie sprawę, że miarą sukcesu przedsięwzięcia są właśnie konkretne wyniki czy zaspokajanie szybko rosnących oczekiwań polskich Internautów, a nie zdobywanie nagród i wyróżnień. Jednakże, biorąc pod uwagę prestiż rankingu, rolę jaką otoczenie biznesowe (w tym Klienci i Partnerzy Spółki) przywiązują do jego wyników, czujemy się uprawnieni do przedstawienia zaistniałej sytuacji. Mamy również nadzieję, że fakt ten może przyczynić się do uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

 

Zarząd Spółki

NetSprint.pl

Artur Banach
Piotr Kozłowski

 

Źródło NetSprint.pl. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy