Inżynier

JAVA: Numer 1 na rynku pracy

JAVA: Numer 1 na rynku pracy
JAVA: Numer 1 na rynku pracy 18-01-2018 | 11:38 | Cała Polska Opublikowany przez szkołę programowania online CodersTrust Polska Raport* dotyczący potrzeb kompetencyjnych pracodawców z

JAVA: Numer 1 na rynku pracy

18-01-2018 | 11:38 | Cała Polska

Opublikowany przez szkołę programowania online CodersTrust Polska Raport* dotyczący potrzeb kompetencyjnych pracodawców z sektora ICT potwierdza wiodącą rolę języka programowania JAVA jako najbardziej pożądanej umiejętności programistycznej przez pracodawców w Polsce.

Badanie zrealizowane zostało przez think tank – Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka. Celem badania było określenie potrzeb kompetencyjnych pracodawców z sektora ICT oraz możliwości zastosowania pracy zdalnej i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Zatrudnienie w firmach ICT wciąż na fali wzrostu

Badanie wykazało, że aż 78% spośród ankietowanych firm z sektora ICT zamierza zatrudnić nowych pracowników w ciągu najbliższego roku, z tego 17% ma w planach zatrudnienie dużych zespołów od 35 do 100 osób.

JAVA najbardziej pożądanym językiem programowania

Najwięcej, bo aż 35% z ankietowanych firm – które wyraziły zamiar zwiększenia zatrudniania w działach IT w ciągu najbliższych 12 miesięcy – wskazało język programowania Java jako najbardziej pożądany w planowanych procesach rekrutacyjnych.

Z kolei wiodącą pozycję wśród stanowisk technologicznych związanych z organizacją projektu zajął Project Manager . Blisko połowa respondentów wymieniła to stanowisko w planach rekrutacji na bieżący rok.

„Od początku uruchomienia szkoły kodowania CodersTrust Polska największe zainteresowanie obserwujemy w obszarze kursów z zakresu języka programowania JAVA. Dotyczy to zarówno kursantów jak i naszych partnerów, którzy zatrudniają absolwentów szkoleń CodersTrust Polska. Z pewnością trend ten będzie się utrzymywał przez kolejnych kilka lat” – mówi Joanna Pruszyńska, Współzałożycielka CodersTrust Polska.

Trend wynikający z Badania CodersTrust Polska potwierdzają dane publikowane przez międzynarodowy portal pracy Indeed.com . Z danych dotyczących nowych ogłoszeń o pracę w IT opublikowanych w grudniu 2017 roku wynika, że wakatów na stanowiska wymagające znajomości Java i JavaScript jest ponad dwa razy więcej niż ofert pracy dla specjalisty każdego innego języka programowania.

A to już wiesz?  Ważne dla Polski nowe stanowisko Komisji Europejskiej

„W kategorii backendowej najpopularniejszą technologią jest Java i w najbliższych latach ten trend z pewnością się nie zmieni. Jej maszyna wirtualna wciąż jest wykorzystywana w zdecydowanej większości aplikacji biznesowych, co sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest bardzo duże. Ponadto, coraz więcej na wartości będą zyskiwać języki pochodne, takie jak Scala czy Kotlin” – mówi Tomasz Bujak, Współzałożyciel portalu pracy IT, No Fluff Jobs.

Większe szanse dla juniorów i samouków

Jak wynika z corocznego raportu zarobkowego Sedlak & Sedlak obecnie w Polsce brakuje aż 50 tys. specjalistów IT a luka ta stale się powiększa. Rosnący od kilku lat popyt na kompetencje programistyczne zmienia nastawienie firm do zatrudniania pracowników na poziomie początkującym. Firmy coraz chętniej deklarują chęć przyjęcia pracowników bez wcześniejszej praktyki w zawodzie. W ankiecie CodersTrust Polska aż połowa badanych firm deklaruje brak wymaganego doświadczenia przy zatrudnianiu nowych pracowników IT.

Szczegółowe dane z Raportu pokazują, że długość najbardziej pożądanego w procesach rekrutacji doświadczenia jest stosunkowo nieduża i wynosi 1-2 lata dla 59 % ankietowanych .

Tyle samo, bo około 20 procent firm będzie szukać pracowników z najkrótszą praktyką zawodową – 0-3 miesiące, jak i największym deklarowanym w badaniu doświadczeniem tj. 3-5 lat.

Firmy coraz przychylniej patrzą również na kandydatów do pracy w IT, którzy nie ukończyli technicznych kierunków studiów . W badaniu CodersTrust Polska 40% firm deklaruje chęć przyjęcia absolwenta kierunków nietechnicznych, podczas gdy niespełna 60% jest przeciwna przyjmowaniu do pracy osób bez wykształcenia programistycznego lub pokrewnego.

Analogiczne wyniki pokazał wywiad dotyczący rekrutacji osób nietechnicznych. Na pytanie o zatrudnienie pracowników bez wiedzy technicznej z możliwością przeszkolenia do pracy 40% firm wyraziło chęć do takiej formy zatrudnienia i wdrożenia pracownika działu IT a blisko 60% wypowiedziało się negatywnie.

A to już wiesz?  Vertiv rozpoczyna współpracę dystrybucyjną z Ingram Micro w Polsce

Praca zdalna

77% firm, które wzięły udział w Badaniu stwierdziły, że pracownicy w ich firmie mogą pracować zdalnie . W 40% ww. firm praca zdalna dopuszczalna jest 1-2 dni w tygodniu, tylko w 27% przedsiębiorstw pracownicy mogą pracować zdalnie 5 dni w tygodniu.

Podsumowanie

„Rok 2017 obfitował w poszukiwania między innymi Java developerów, back-end / front-end, C#, C++, PHP i Ruby on Rails developerów czy architektów systemowych. – W 2018 wciąż na topie będą wyżej wymienione stanowiska, szczególnie Java wraz z popularnymi frameworkami, ponieważ projekty, które ruszyły będą kontynuowane. Zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach na pewno nie spadnie. Dużą popularnością cieszą się także rekrutacje związane z web-design, czyli np. stanowisko: Front-end developer. Zapotrzebowanie jest tak duże, że firmy gotowe są do inwestowania w bootcampy tematyczne o różnych stopniach zaawansowania, przygotowujące ich przyszłych współpracowników do pracy” – komentuje Łukasz Mazek, Lider zespołu IT w firmie Bigram.

Badanie CodersTrust Polska wyraźnie potwierdza silną pozycję języka programowania Java w trendach rekrutacyjnych na rynku IT w 2018 roku. Dodatkowo raport wykazuje rosnącą otwartość pracodawców rekrutujących na stanowiska programistyczne i pokrewne do zatrudnienia osób bez wykształcenia technicznego . Firmy zmieniają również swoje oczekiwania co do długości doświadczenia nowo przyjmowanych pracowników działów IT. Rośnie obserwowany powszechnie w ostatnich latach na rynku IT trend zmniejszania wymagań co do niezbędnej na danym stanowisku praktyki zawodowej . Raport pokazuje także otwartość pracodawców na pracę zdalną .

*Badanie przeprowadzono na grupie 27 firm z sektora ICT o zróżnicowanej wielkości – zatrudniające od 1 pracownika do 15 000. Firmy były zróżnicowane pod względem świadczonych usług, zarówno dla klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Badanie powstało w ramach pozyskanego przez CodersTrust Polska grantu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, którego celem jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa.

A to już wiesz?  Prawie dwie godzinny dziennie siedzimy w necie

***

CodersTrust Polska http://coderstrust.pl/

CodersTrust Polska to innowacyjna platforma do nauki programowania online z aktywnym wsparciem doświadczonych mentorów z gwarancją pracy w branży technologicznej. Współzałożycielkami są Beata Jarosz i Joanna Pruszyńska-Witkowska.

Misją CodersTrust Polska jest demokratyzacja dostępu do nauki programowania i pracy w najbardziej perspektywicznej branży. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom współczesnego rynku pracy tworząc elastyczny model nauki online. Współpracując z naszymi partnerami na rzecz zrównoważonego rozwoju, pomagamy Polakom w zdobywaniu poszukiwanych na całym świecie kompetencji cyfrowych.

Nota prasowa:

CodersTrust Polska to innowacyjna platforma do nauki programowania online z aktywnym wsparciem doświadczonych mentorów z gwarancją pracy w branży technologicznej. Misją CodersTrust Polska jest demokratyzacja dostępu do nauki programowania i pracy w najbardziej perspektywicznej branży. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom współczesnego rynku pracy tworząc elastyczny model nauki online. Współpracując z naszymi partnerami na rzecz zrównoważonego rozwoju, pomagamy Polakom w zdobywaniu poszukiwanych na całym świecie kompetencji cyfrowych.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy