Wiadomości branżowe

Komunikat PSPR wobec sporu Migut Media SA ? Edelman Polska

Polskie Stowarzyszenie Public Relations zaproponowało Edelman Polska i Migut Media SA mediację i pomoc w zakończeniu konfliktu.Uważamy, że przebieg i atmosfera tego sporu nie służą dobrze polskiej branży public relations. Budzą zrozumiały niesmak i psują opinię o środowisku zawodowym.Wzajemne oskarżenia i kolejne oświadczenia stron podgrzewają temperaturę i oddalają zakończenie konfliktu.PSPR pragnie stanowczo oświadczyć, iż na podstawie posiadanych dokumentów przekazanych przez Migut Media SA nie znajduje żadnego uzasadnienia dla wcześniejszych działań kierownictwa Edelman Polska wobec spółki BCA SA, niezależnie od podłoża konfliktu i wcześniejszej relacji stron. Uważamy jednak, że organami uprawnionymi do rozstrzygania kwestii z zakresu odpowiedzialności prawnej są odpowiednie sądy.Wobec stanowiska stron, wskazujących na etykę zawodową i dobro środowiska jako wartości nadrzędne, rolę PSPR widzimy jako pomoc w zakończeniu tego sporu na forum publicznym. Uważamy, że najlepszym obecnie rozwiązaniem jest wstrzymanie eskalacji publicznie wypowiadanych zarzutów i oskarżeń do momentu zapadnięcia rozstrzygnięć na drodze prawnej. Stąd propozycja mediacji ze

Polskie Stowarzyszenie Public Relations zaproponowało Edelman Polska i Migut Media SA mediację i pomoc w zakończeniu konfliktu.

Uważamy, że przebieg i atmosfera tego sporu nie służą dobrze polskiej branży public relations. Budzą zrozumiały niesmak i psują opinię o środowisku zawodowym.
Wzajemne oskarżenia i kolejne oświadczenia stron podgrzewają temperaturę i oddalają zakończenie konfliktu.

PSPR pragnie stanowczo oświadczyć, iż na podstawie posiadanych dokumentów przekazanych przez Migut Media SA nie znajduje żadnego uzasadnienia dla wcześniejszych działań kierownictwa Edelman Polska wobec spółki BCA SA, niezależnie od podłoża konfliktu i wcześniejszej relacji stron. Uważamy jednak, że organami uprawnionymi do rozstrzygania kwestii z zakresu odpowiedzialności prawnej są odpowiednie sądy.

Wobec stanowiska stron, wskazujących na etykę zawodową i dobro środowiska jako wartości nadrzędne, rolę PSPR widzimy jako pomoc w zakończeniu tego sporu na forum publicznym. Uważamy, że najlepszym obecnie rozwiązaniem jest wstrzymanie eskalacji publicznie wypowiadanych zarzutów i oskarżeń do momentu zapadnięcia rozstrzygnięć na drodze prawnej. Stąd propozycja mediacji ze strony PSPR.

Jeżeli Edelman Polska i Migut Media SA wyrażą zainteresowanie propozycją Stowarzyszenia, PSPR powoła 2-3 osobowy zespół, który zajmie się przeprowadzeniem mediacji. Spotka się z przedstawicielami obu stron, wysłucha oczekiwań oraz deklarowanych możliwości ustępstw i będzie proponował kolejne wersje porozumienia, dopóki będzie widział szansę na osiągnięcie kompromisu.

Warunkiem, którego spełnienia PSPR wymaga od obu stron, jest powstrzymanie się na czas mediacji od dalszych oświadczeń i publicznego komentowania sporu.

Obecnie oczekujemy na informacje czy Edelman Polska i Migut Media są zainteresowane taką formą pomocy ze strony PSPR.

 

***

Wśród pracowników BCA SA, którzy odeszli do Edelman Polska, jedna osoba jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Zarząd PSPR zwrócił się do niej z prośbą o wyjaśnienie, czy działania podejmowane przez nią nie naruszały zapisów Kodeksu Etyki PSPR. W odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie, z którego wynika, że
w ocenie tej osoby nie doszło do przekroczenia zapisów Kodeksu ani przyjętych norm profesji. Zarząd PSPR nie dysponuje żadnymi informacjami, dokumentami ani innymi podstawami, aby podważać prawdziwość tych wyjaśnień. Przyjmuje je więc w dobrej wierze za wystarczające na tym etapie. Stanowisko PSPR może ulec zmianie w przypadku ew. ujawnienia faktów stojących w sprzeczności z otrzymaną deklaracją. (w załączeniu).

A to już wiesz?  PSPR patronem kursu Akademii Kalitero ?Wstęp do zagadnień Public Relations?

 

Źródło Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy