Praca

Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju outsourcingu w Polsce

Warszawa, 30 września 2016 r.
Informacja prasowa

Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju outsourcingu w Polsce

Nowoczesne usługi dla biznesu to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów w Polsce. Rynek powiększa się o 18-20% rok do roku. Fundacja Pro Progressio wspierająca i promująca branżę outsourcingu zawarła kolejne międzynarodowe partnerstwa, które przyczynią się do popularyzacji Polski jako atrakcyjnej lokalizacji biznesowej.

NOA (National Outsourcing Association) to największa organizacja branży outsourcingowej w Wielkiej Brytanii. Celem rozpoczynającej się współpracy jest zbliżenie polskiego i brytyjskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu i wzajemna prezentacja najlepszych praktyk z obu krajów. Zarówno Fundacja Pro Progressio jak i NOA posiadają media branżowe, które także zawarły między sobą współpracę redakcyjną. Partnerstwo z National Outsourcing Association ma przysłużyć się promocji Polski jako destynacji biznesowej wśród brytyjskich firm zrzeszonych w organizacji.

Kolejnym partnerem Fundacji Pro Progressio została Emerging Europe – platforma internetowa, na której poruszane są kwestie dotyczące rozwoju biznesu, przedsiębiorczości, inwestycji w Europie, a w szczególności w rejonie CEE. Rolą Pro Progressio będzie dostarczanie informacji i aktualności ze świata polskiego outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. Dodatkowo na stronach Emerging Europe prowadzona będzie promocja polskich miast jako lokalizacji dla centrów BPO/SSC.

Wierzymy, że wszelkie partnerstwa są najbardziej skuteczne gdy obie strony nie tylko mają wspólne cele, ale także znajdują się na podobnym etapie rozwoju – mówi Emiliano Ramos, Commercial Director w Emerging Europe – Pro Progressio wierzy w dialog i wymianę pomiędzy wszystkimi interesariuszami w branży: miastami, usługodawcami, doradcami i nabywcami – podobne podejście cechuje Emerging Europe. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z tak dynamicznie rozwijającą się i zorientowaną na cel organizacją.
Partnerstwa z NOA oraz Emerging Europe są dla nas bardzo ważne, gdyż oznaczają, że jesteśmy jedyną organizacją outsourcingową w Polsce, która poprzez model współpracy z międzynarodowymi stowarzyszeniami branży BPO i SSC rozpowszechnia wiedzę o polskim rynku nowoczesnych usług dla biznesu. Wcześniej nawiązaliśmy już takie Partnerstwa z IAOP w USA oraz Deutscher Outsourcing Verband w Niemczech. Przedstawicieli tych organizacji będzie można spotkać podczas styczniowej Gali Outsourcing Stars 2016, która podsumuje bieżący rok w branży – mówi Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio.

Fundacja Pro Progressio – misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom w Polsce,
a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego w kraju i na świecie.
Pro Progressio realizuje projekty, których celem jest rozwój branży outsourcingowej w Polsce. Fundacja współpracuje z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne, uczelnie wyższe) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu. Pro Progressio wspiera, promuje i nagradza podmioty, które przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk w zakresie outsourcingu, optymalizacji procesów oraz kosztów. Fundacja jest pomysłodawcą i organizatorem jedynego niekomercyjnego konkursu dla branży outsourcingu. Celem Outsourcing Stars jest wyłonienie i nagradzanie najprężniej rozwijających się firm outsourcingowych oraz instytucji bezpośredniego otoczenia branży.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy