Wiadomości branżowe

Polskie Stowarzyszenie Public Relations w Internecie

W pierwszych dniach lutego 2003 roku Polskie Stowarzyszenie Public Relations uruchomiło swój nowy serwis internetowy, którego celem oprócz dostarczania informacji o działaniach stowarzyszenia, jest integracja członków oraz edukacja public relations.

Dostępna pod adresem www.pspr.org.pl witryna została skonstruowana w zgodzie z zasadami e-PR, które traktują witrynę organizacji jako medium i narzędzie komunikacji. Serwis o prostej profesjonalnej grafice został tak zaprojektowany, aby komunikować i integrować społeczność członków stowarzyszenia. Członkowie zyskali dostęp do grupy dyskusyjnej – narzędzia komunikacji wewnętrznej, które umożliwi im lepszy przepływ informacji wewnątrz stowarzyszenia, usprawni pracę nad realizowanymi projektami oraz ułatwi bieżące komentowanie wydarzeń w branży public relations. Witryna została również wyposażona w profesjonalne biuro prasowe.

Istotą nowego serwisu PSPR jest jego walor edukacyjny. W serwisie znalazła się sekcja “Bank Widzy” zawierająca artykuły dotyczące public relations autorstwa członków stowarzyszenia. Dzięki sprzężeniu tej sekcji z serwisem www.internetPR.pl , który stowarzyszenie wspiera merytorycznie, wszystkie artykuły będą równolegle dostępne w obu serwisach. Sekcja “Bank Wiedzy” będzie redagowana i zarządzana przez członków dzięki przyjaznym narzędziom administracyjnym.

Struktura informacyjna serwisu obejmuje również informacje na temat historii, misji i władz stowarzyszenia. Na stronach www.pspr.org.pl znalazły się sekcje „Przewodnik członkowski” i „Szukam partnera”. Nowa witryna ma służyć również lepszemu poznaniu się członków Stowarzyszenia, umożliwieniu im prezentacji własnych osiągnięć i doświadczeń, korzystania z wiedzy innych, doświadczonych PR-owców, a także nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.

Serwis powstał dzięki agencji interaktywnej NG Interactive, która nieodpłatnie wykonała projekt, oprogramowanie oraz wdrożenie biura prasowego. Biuro prasowe zostało udostępnione przez firmę netPR.pl, specjalizującą się w rozwoju aplikacji biur prasowych oraz rozwoju narzędzi internetowych dla public relations.

Wiążę duże nadzieje z nowym serwisem internetowym stowarzyszenia – powiedziała Monika Bębnowska, koordynator projektu nowych stron www ze strony PSPR – Ułatwi on nie tylko kontakt z członkami, ale także pozwoli nam dotrzeć do nowych osób, zainteresowanych tematyką PR i przynależnością do naszej społeczności. Mamy też nadzieję przekazywać za jego pośrednictwem standardy pracy specjalistów ds. PR, oparte na wiarygodności, zaufaniu, a także otwartej i uczciwej komunikacji w relacjach z klientami, partnerami, mediami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz społeczeństwem”.

***

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) jest samorządową organizacją zawodową wyższej użyteczności publicznej, istniejącą od 1994 roku. Liczy około 180 członków będących pracownikami lub właścicielami agencji Public Relations, pracownikami działów PR w organizacjach gospodarczych, samorządowych i w administracji oraz wykładowcami wyższych uczelni. W 1996 roku PSPR zostało przyjęte w poczet CERP (Confédération Européenne des Relations Publiques), europejskiej organizacji grupującej narodowe stowarzyszenia PR.

internetPR.pl jest serwisem internetowym polskiej społeczności zawodowej specjalistów Public Relations. Udostępnia mechanizm grupy dyskusyjnej, publikacji artykułów i odnośników internetowych dotyczących tematyki Public Relations. Jest wspierane merytorycznie przez PSPR.

Źródło Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Dostarczył netPR.pl

hastagi na stronie:

#bank wiedzy

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BT   #SMS   #Steve Andrews   #WAP