Wiadomości branżowe

Polskie Stowarzyszenie Public Relations w Internecie

Polskie Stowarzyszenie Public Relations w Internecie
W pierwszych dniach lutego 2003 roku Polskie Stowarzyszenie Public Relations uruchomiło swój nowy serwis internetowy, którego celem oprócz dostarczania informacji o działaniach stowarzyszenia, jest integracja członków oraz edukacja public relations.Dostępna pod adresem www.pspr.org.pl witryna została skonstruowana w zgodzie z zasadami e-PR, które traktują witrynę organizacji jako medium i narzędzie komunikacji. Serwis o prostej profesjonalnej grafice został tak zaprojektowany, aby komunikować i integrować społeczność członków stowarzyszenia. Członkowie zyskali dostęp do grupy dyskusyjnej - narzędzia komunikacji wewnętrznej, które umożliwi im lepszy przepływ informacji wewnątrz stowarzyszenia, usprawni pracę nad realizowanymi projektami oraz ułatwi bieżące komentowanie wydarzeń w branży public relations. Witryna została również wyposażona w profesjonalne biuro prasowe.Istotą nowego serwisu PSPR jest jego walor edukacyjny. W serwisie znalazła się sekcja “Bank Widzy” zawierająca artykuły

W pierwszych dniach lutego 2003 roku Polskie Stowarzyszenie Public Relations uruchomiło swój nowy serwis internetowy, którego celem oprócz dostarczania informacji o działaniach stowarzyszenia, jest integracja członków oraz edukacja public relations.

Dostępna pod adresem www.pspr.org.pl witryna została skonstruowana w zgodzie z zasadami e-PR, które traktują witrynę organizacji jako medium i narzędzie komunikacji. Serwis o prostej profesjonalnej grafice został tak zaprojektowany, aby komunikować i integrować społeczność członków stowarzyszenia. Członkowie zyskali dostęp do grupy dyskusyjnej – narzędzia komunikacji wewnętrznej, które umożliwi im lepszy przepływ informacji wewnątrz stowarzyszenia, usprawni pracę nad realizowanymi projektami oraz ułatwi bieżące komentowanie wydarzeń w branży public relations. Witryna została również wyposażona w profesjonalne biuro prasowe.

Istotą nowego serwisu PSPR jest jego walor edukacyjny. W serwisie znalazła się sekcja “Bank Widzy” zawierająca artykuły dotyczące public relations autorstwa członków stowarzyszenia. Dzięki sprzężeniu tej sekcji z serwisem www.internetPR.pl , który stowarzyszenie wspiera merytorycznie, wszystkie artykuły będą równolegle dostępne w obu serwisach. Sekcja “Bank Wiedzy” będzie redagowana i zarządzana przez członków dzięki przyjaznym narzędziom administracyjnym.

Struktura informacyjna serwisu obejmuje również informacje na temat historii, misji i władz stowarzyszenia. Na stronach www.pspr.org.pl znalazły się sekcje „Przewodnik członkowski” i „Szukam partnera”. Nowa witryna ma służyć również lepszemu poznaniu się członków Stowarzyszenia, umożliwieniu im prezentacji własnych osiągnięć i doświadczeń, korzystania z wiedzy innych, doświadczonych PR-owców, a także nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.

Serwis powstał dzięki agencji interaktywnej NG Interactive, która nieodpłatnie wykonała projekt, oprogramowanie oraz wdrożenie biura prasowego. Biuro prasowe zostało udostępnione przez firmę netPR.pl, specjalizującą się w rozwoju aplikacji biur prasowych oraz rozwoju narzędzi internetowych dla public relations.

Wiążę duże nadzieje z nowym serwisem internetowym stowarzyszenia – powiedziała Monika Bębnowska, koordynator projektu nowych stron www ze strony PSPR – Ułatwi on nie tylko kontakt z członkami, ale także pozwoli nam dotrzeć do nowych osób, zainteresowanych tematyką PR i przynależnością do naszej społeczności. Mamy też nadzieję przekazywać za jego pośrednictwem standardy pracy specjalistów ds. PR, oparte na wiarygodności, zaufaniu, a także otwartej i uczciwej komunikacji w relacjach z klientami, partnerami, mediami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz społeczeństwem”.

***

A to już wiesz?  Tomasz Sekielski rozpoczyna współpracę z WPROST

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) jest samorządową organizacją zawodową wyższej użyteczności publicznej, istniejącą od 1994 roku. Liczy około 180 członków będących pracownikami lub właścicielami agencji Public Relations, pracownikami działów PR w organizacjach gospodarczych, samorządowych i w administracji oraz wykładowcami wyższych uczelni. W 1996 roku PSPR zostało przyjęte w poczet CERP (Confédération Européenne des Relations Publiques), europejskiej organizacji grupującej narodowe stowarzyszenia PR.

internetPR.pl jest serwisem internetowym polskiej społeczności zawodowej specjalistów Public Relations. Udostępnia mechanizm grupy dyskusyjnej, publikacji artykułów i odnośników internetowych dotyczących tematyki Public Relations. Jest wspierane merytorycznie przez PSPR.

Źródło Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy