Wiadomości branżowe

ATM S.A. podpisała z Ministerstwem Gospodarki umowę na dofinansowanie Centrum Innowacji ATM w wysokości 72,32 mln zł

W dniu dzisiejszym ATM S.A. podpisała umowę z Ministrem Gospodarki, wdrażającym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, na dofinansowanie w kwocie 72,32 milionów złotych. Dofinansowanie dotyczy realizowanego przez spółkę projektu pt. „Centrum Innowacji ATM”. Jest to strategiczny projekt inwestycyjny ATM S.A., który będzie realizowany etapowo do 2015 roku. Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa Centrum Innowacji ATM (CI ATM), ośrodka opracowującego i wdrażającego usługi oparte na najnowocześniejszych technologiach telekomunikacyjnych i informatycznych, co będzie powiązane z rozbudową obecnie użytkowanego Centrum Telekomunikacyjnego ATMAN-Grochowska. Wartość umowy, tj. wielkość otrzymanego dofinansowania wynosi 72 320 578,20 zł, a całkowite nakłady inwestycyjne związane z projektem wyniosą 321,33 mln zł.Projekt objęty dofinansowaniem będzie realizowany w latach 2010–2015 i podzielony jest na etapy, z których każdy będzie miał wpływ na zwiększenie przychodów i zysków ATM S.A., co będzie warunkowało przystąpienie do kolejnego etapu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.Nowoczesna technologia przyjazna dla środowiska i biznesu W

W dniu dzisiejszym ATM S.A. podpisała umowę z Ministrem Gospodarki, wdrażającym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, na dofinansowanie w kwocie 72,32 milionów złotych. Dofinansowanie dotyczy realizowanego przez spółkę projektu pt. „Centrum Innowacji ATM”. Jest to strategiczny projekt inwestycyjny ATM S.A., który będzie realizowany etapowo do 2015 roku. 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa Centrum Innowacji ATM (CI ATM), ośrodka opracowującego i wdrażającego usługi oparte na najnowocześniejszych technologiach telekomunikacyjnych i informatycznych, co będzie powiązane z rozbudową obecnie użytkowanego Centrum Telekomunikacyjnego ATMAN-Grochowska. Wartość umowy, tj. wielkość otrzymanego dofinansowania wynosi 72 320 578,20 zł, a całkowite nakłady inwestycyjne związane z projektem wyniosą 321,33 mln zł.

Projekt objęty dofinansowaniem będzie realizowany w latach 2010–2015 i podzielony jest na etapy, z których każdy będzie miał wpływ na zwiększenie przychodów i zysków ATM S.A., co będzie warunkowało przystąpienie do kolejnego etapu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Nowoczesna technologia przyjazna dla środowiska i biznesu

W ramach tego projektu inwestycyjnego ATM S.A. zamierza m.in. rozbudować dotychczasowe centra danych oraz zbudować pomieszczenia biurowe specjalnie przystosowane dla firm o profilu technologicznym. Powierzchnie biurowe będą się charakteryzować pełnym dostępem do infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej.

Serwerownie CI ATM będą budowane w oparciu o najnowsze rozwiązania m.in. w zakresie oszczędności energii (tzw. zielone serwerownie), oraz będą efektywnie wykorzystywać nowe trendy technologiczne. W efekcie ma powstać ośrodek, unikatowy w skali kraju. Umożliwi on oferowanie w ramach Centrum Telekomunikacyjnego ATMAN-Grochowska profesjonalnych usług telekomunikacyjnych, szczególnie kolokacji i hostingu, jeszcze lepiej przystosowanych do potrzeb rynku.  ATM S.A. stworzy także firmom technologicznym (w szczególności rozwijającym innowacyjne produkty) wyjątkowe możliwości prowadzenia i rozwoju działalności, poprzez zaoferowanie im m.in. unikatowej infrastruktury technicznej, dostępu do doświadczonej kadry, czy wręcz doradztwa biznesowego.

Cały projekt będzie realizowany zgodnie z założeniami biznes planu, który przewiduje możliwość dostosowania harmonogramu jego wykonania do aktualnej sytuacji rynkowej i popytu na usługi.

A to już wiesz?  Jacek Koronkiewicz Członkiem Zarządu - Dyrektorem Finansowym ING Życie oraz Członkiem Rady Nadzorczej ING PTE

 „Bardzo cieszymy się, że nasze kompetencje i wizja rozwoju zostały docenione poprzez przyznanie dofinansowania na CI ATM. Jesteśmy przekonani, że te środki ułatwią nam stworzenie na Grochowskiej 21a ośrodka reprezentującego najwyższy światowy poziom technologiczny. A poziom kompetencji technicznej i organizacyjnej, i poziom technologii przełożą się na zainteresowanie klientów i zwiększone przychody” – powiedział Maciej Krzyżanowski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych w ATM S.A.

Zdaniem Zarządu ATM S.A. obserwujemy w Polsce stale wzrastające zainteresowanie zaawansowanymi usługami telekomunikacyjnymi, zwłaszcza w obszarze kolokacji i hostingu. Dlatego też należy zakładać, że popyt na takie usługi w nowoczesnych serwerowniach utrzyma się co najmniej przez kilka następnych lat, a rozpoczęta obecnie inwestycja pozwoli Spółce z tego popytu z sukcesem skorzystać. ATM S.A. będzie dążyć do uzyskania pozycji lidera rynku w zakresie usług telekomunikacyjnych związanych z centrami danych, co powinno przełożyć się na stabilny, przewidywalny wzrost przychodów i zysków w następnych latach.

 

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod marką ATMAN świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Od 2006 roku ATM S.A. z sukcesem buduje grupę kapitałową, w skład której wchodzi obecnie 11 podmiotów z Polski i zagranicy. Spółki grupy kapitałowej uzupełniają kompetencje telekomunikacyjne ATM S.A. w dwóch głównych obszarach: integracji systemów teleinformatycznych oraz produkcji i wdrażania oprogramowania aplikacyjnego. Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.

Źródło ATM S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy