Wiadomości branżowe

Fundacja mBanku wspiera nauczanie matematyki już od roku

Dzięki funkcjonującej już od roku strategii mFundacji ponad 65 tys. uczniów polskich szkół poznało matematykę z ciekawszej strony. Jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie fundacji, inwestowanie w edukację matematyczną ma przyszłość, bowiem Polacy sami przyznają, że znajomość matematyki ma duży wpływ na przyszłe życie zawodowe.W pierwszą rocznicę przyjęcia nowej strategii, zakładającej skoncentrowanie działań na wspieraniu projektów z zakresu edukacji matematycznej, mFundacja podsumowała swoją działalność. W 2014 roku dzięki wsparciu w wysokości 2, 25 mln złotych, ponad 65 tys. uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce miało okazję zgłębiać tajniki matematyki w bardziej przyjazny sposób niż na obowiązkowych zajęciach szkolnych.Fundacja wsparła 21 organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania edukacji,

Dzięki funkcjonującej już od roku strategii mFundacji ponad 65 tys. uczniów polskich szkół poznało matematykę z ciekawszej strony. Jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie fundacji, inwestowanie w edukację matematyczną ma przyszłość, bowiem Polacy sami przyznają, że znajomość matematyki ma duży wpływ na przyszłe życie zawodowe.

W pierwszą rocznicę przyjęcia nowej strategii, zakładającej skoncentrowanie działań na wspieraniu projektów z zakresu edukacji matematycznej, mFundacja podsumowała swoją działalność. W 2014 roku dzięki wsparciu w wysokości 2, 25 mln złotych, ponad 65 tys. uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce miało okazję zgłębiać tajniki matematyki w bardziej przyjazny sposób niż na obowiązkowych zajęciach szkolnych.

Fundacja wsparła 21 organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania edukacji, dofinansowując ponad 60 projektów prezentujących innowacyjne podejście do nauczania matematyki.  

Mająca już rok strategia mFundacji ?M jak Matematyka? zakłada promowanie i dofinansowywanie inicjatyw służących rozwijaniu myślenia matematycznego i kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach codziennego życia. Jej działania mają obejmować nie tylko dzieci i młodzież szkolną, ale także nauczycieli, rodziców i studentów, przyjmując formę dotacji celowych, programu grantowego mPotęga oraz programu stypendialnego ?Mistrzowie matematyki?.

Działalność Fundacji mBanku dotyka istotnego problemu społecznego. Jak wynika z analizy wyników egzaminów maturalnych, polscy uczniowie mają poważne problemy z opanowaniem podstawy programowej. Co czwarty maturzysta nie zdał egzaminu dojrzałości z matematyki, podczas gdy np. dla języka polskiego ten poziom wynosi 6 proc. Optymizmem nie napawają też wyniki ubiegłorocznego Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów[2] – test matematyczny bezbłędnie rozwiązało jedynie 2,5 proc. uczniów.

Tymczasem jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie mFundacji, w skuteczność nauczania matematyki w szkołach nie wierzą sami Polacy, którzy zapytani o ocenę działalności szkoły przyznali jej zaledwie trójkę w pięciostopniowej skali ocen (43 proc. odpowiedzi). Najwyższą ocenę szkole przyznaje zaledwie 8,3 proc. respondentów. Mimo, że szkoły dobrze nie oceniamy, uważamy, że to od niej uzależniona jest nasza umiejętność matematyki –  prawie co trzeci Polak (32 proc.) sądzi, że to nauczyciel miał największy wpływ na to, czy dziś potrafi liczyć. Tylko 12,4 proc. respondentów zwróciło uwagę na własne zainteresowania, a 6,3 proc. uważa, że na ich zdolności w tym zakresie najbardziej wpłynęli rodzice.

A to już wiesz?  Na Śląsku otwarto pierwsze w Polsce Muzeum Nośników Danych

Co ciekawe, nasza ocena najważniejszych czynników wpływających na zdolności matematyczne stoi w sprzeczności z wynikami badań ekspertów na temat umiejętności w tym zakresie. Analiza przeprowadzona przez Instytut Badań Edukacyjnych pokazuje, że zaledwie 10 proc. tego, co umieją uczniowie jest zasługą szkoły, a na osiągnięcia największy wpływ mają indywidualne zdolności oraz kapitał społeczny rodziców.

Potwierdzają to także kolejne dane z badania mFundacji ? nasze postrzeganie matematyki ma ścisły związek z poziomem wykształcenia naszych rodziców. Sympatia do tego przedmiotu jest największa wśród dzieci absolwentów studiów. Pozytywny stosunek do matematyki deklaruje natomiast nieco mniej niż połowa (49,4 proc.) ankietowanych z wykształceniem podstawowym. Dzieci osób lepiej wykształconych także wyżej oceniają swoje umiejętności i zdolności matematyczne.

Płynie z tego ważny wniosek: rodzice mają ogromny wpływ na kształtowanie motywacji dzieci do zdobywania i pogłębiania wiedzy matematycznej. Rolą rodzica jest pokazanie korzyści, jakie płyną z umiejętności logicznego wnioskowania i znajomości matematycznych sztuczek także w codziennym życiu ? poprzez zabawę, zachęcanie do nieszablonowego myślenia i dbanie o rozwój matematyczny dziecka

 


dostarczył infoWire.pl

Źródło Grupa mBank.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy