Wiadomości branżowe

Kolejna edycja „Ekonomicznego stypendium BRE Banku”

W celu popularyzacji wiedzy bankowej i finansowej oraz promowania chęci kształcenia się i rozwoju talentów dziennikarskich, BRE Bank SA ustanowił w połowie 2002 r. coroczne Ekonomiczne stypendium BRE Banku. Pierwsze stypendium zostało przyznane w połowie maja 2003 r. Kandydatury na 2004 r. można zgłaszać do 31 marca 2004 r.Stypendium przyznawane jest dziennikarzom specjalizującym się w tematyce ekonomicznej, którzy planują pogłębiać wiedzę w zakresie bankowości i finansów.Stypendium w wysokości do 15.000 zł rocznie może zostać przeznaczone na pokrycie całości lub części udokumentowanych kosztów nauki na krajowych lub zagranicznych uczelniach wyższych lub seminariach szkoleniowych.Ubiegłorocznymi Laureatami zostali:red. Maciej Goniszewski Głos Wybrzeża z Gdańskared. Mariusz Szymyślik Radio Merkury z PoznaniaStypendium przyznawane jest raz do roku przez Radę Stypendium, w skład której wchodzą:red. Halina Bińczak RzeczpospolitaJanusz Jankowiak główny ekonomista BRE Bankuprof. dr hab.

W celu popularyzacji wiedzy bankowej i finansowej oraz promowania chęci kształcenia się i rozwoju talentów dziennikarskich, BRE Bank SA ustanowił w połowie 2002 r. coroczne Ekonomiczne stypendium BRE Banku. Pierwsze stypendium zostało przyznane w połowie maja 2003 r. Kandydatury na 2004 r. można zgłaszać do 31 marca 2004 r.

Stypendium przyznawane jest dziennikarzom specjalizującym się w tematyce ekonomicznej, którzy planują pogłębiać wiedzę w zakresie bankowości i finansów.
Stypendium w wysokości do 15.000 zł rocznie może zostać przeznaczone na pokrycie całości lub części udokumentowanych kosztów nauki na krajowych lub zagranicznych uczelniach wyższych lub seminariach szkoleniowych.

Ubiegłorocznymi Laureatami zostali:

 • red. Maciej Goniszewski Głos Wybrzeża z Gdańska
 • red. Mariusz Szymyślik Radio Merkury z Poznania

Stypendium przyznawane jest raz do roku przez Radę Stypendium, w skład której wchodzą:

 • red. Halina Bińczak Rzeczpospolita
 • Janusz Jankowiak główny ekonomista BRE Banku
 • prof. dr hab. Antoni Kantecki Dziekan Collegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej
 • Alicja Kos Członek Zarządu BRE Banku (Przewodnicząca Rady Stypendium)
 • prof. dr hab. Marcin K. Nowakowski Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Szkoły Głównej Handlowej
 • prof. Witold Orłowski Doradca Prezydenta RP do spraw ekonomicznych
 • Paweł Wróbel Departament Komunikacji i Promocji BRE Banku (sekretarz Rady Stypendium)

Kandydaci do Stypendium powinni charakteryzować się odpowiednim poziomem wiedzy ekonomicznej, potwierdzonej publikacjami w prasie krajowej lub zagranicznej oraz profesjonalizmem warsztatu dziennikarskiego.

Kandydaci do Stypendium mogą zgłaszać swoją kandydaturę przesyłając wypełniony formularz, dostępny w internecie na stronach Centrum prasowego , wraz z ewentualną dokumentacją dotychczasowych dokonań zawodowych, osiągnięć w zakresie popularyzacji wiedzy ekonomicznej oraz listem referencyjnym z redakcji, w której Kandydat pracuje (bądź z którą współpracuje).
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami Kandydat przesyła pocztą na adres Departamentu Komunikacji i Promocji BRE Banku SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa z dopiskiem: Ekonomiczne stypendium BRE Banku, do 31 marca 2004 roku.
O wyborze Stypendysty decydują następujące kryteria:

 • ocena informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym do Stypendium
 • opinia redakcji o Kandydacie do Stypendium
 • ciągłość zainteresowań tematyką ekonomiczną Kandydata do Stypendium, potwierdzona dorobkiem dziennikarskim
 • zasadność doboru Szkolenia pod kątem pogłębiania wiedzy ekonomicznej.

Szczegółowe informacje nt. Stypendium, wraz z jego Regulaminem i formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronach www.brebank.com.pl w sekcji Centrum prasowe.

A to już wiesz?  Rada Nadzorcza ENERGA SA powołała Zarząd III kadencji

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy