Edukacja Nauka

Kreatywność miarą ludzi sukcesu

Kreatywność miarą ludzi sukcesu
Kreatywność miarą ludzi sukcesu Kreatywne myślenie to naprawdę jedna z najbardziej pożądanych umiejętności w dzisiejszych czasach. Dostrzeganie pierwiastka niezwykłości oraz innowacyjności w rzeczach powszechnie znanych,

Kreatywność miarą ludzi sukcesu

Kreatywne myślenie to naprawdę jedna z najbardziej pożądanych umiejętności w dzisiejszych czasach. Dostrzeganie pierwiastka niezwykłości oraz innowacyjności w rzeczach powszechnie znanych, to sposób do sukcesu w XXI w. Rozwijana od pierwszych chwil życia, stoi się niekwestionowanym atutem na przyszłej drodze kariery.

Czym tak faktycznie jest kreatywność? Choć w literaturze występuje około 60 różnych definicji kreatywności, to dla każdego, termin ten oznacza zupełnie coś innego. Według raportu Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego kreatywność to ?(?) proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami
i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań?. W prostych słowach, jest toż przede wszystkim zdolność tworzenia czegoś nowego.

Inteligencja, a kreatywność

Choć badania nad kreatywnością uczą się przez cały czas, można zobaczyć z całą pewnością, że wiedzę ta nie jest zarezerwowane tylko dla ludzi wybranych, choć ostatecznie wszystko zależy od naturalnych predyspozycji człowieka. Naukowcy są zdania, że ludzki umysł jest z natury twórczy, ponieważ ten rodzaj aktywność towarzyszy praktycznie każdej wykonywanej czynności. Dla wielu badaczy istnieje naturalne powiązanie pomiędzy inteligencją, a kreatywnością, jednak inne podejście zaproponował amerykański psycholog Joy Paul Guilford. Przedstawił on nowy model psychiki ludzkiej, w jakim wyodrębnił dwa sposoby myślenia: konwergencyjne (zbieżne) oraz dywergencyjne (rozbieżne). ? Po przez rozwiązywanie testów na inteligencję bada się u ludzi myślenie dywergencyjne. Człowiek musi się skupić na wyborze jednego rozwiązania, wykorzystując logikę oraz wszystkie prawidłowości, które zna i potrafi zastosować. Inaczej sytuacja wygląda w myśleniu rozbieżnym. Tutaj sprawdza się umiejętność wykraczania poza utarte schematy. Człowiek stara się dojść do nieoczekiwanych rozwiązań w zupełnie nowatorski sposób. Każde rozwiązanie wydaje się możliwe, nie ma złych pomysłów ? tłumaczy Grzegorz Grabiec z Helen Doron Early English. Człowiek posiadający ponad przeciętny iloraz inteligencji, nie musi charakteryzować się wyjątkowo twórczym myśleniem, zaś człowiek kreatywny nie musi mieć wysokiego IQ. Kreatywność tym różni się od inteligencji, że można ją cały czas pobudzać, trenować i kształtować.

A to już wiesz?  Matematyczny koszmar maturalny? Niekoniecznie ? komentarz eksperta

Im prędko tym tak
Naturalny potencjał twórczy towarzyszy człowiekowi od momentu jego narodzin. To czy zostanie rozwijany, zależy jednak przede wszystkim od rodziców. To ich podejście i zaangażowanie może stawać się przepustką do sukcesu w przyszłości. – Każdy opiekun jest w stanie zapewnić dziecku różne gry
i zabawy, które pomagają w rozwijaniu kreatywności. Wszystko zależy jednak z wieku
i predyspozycji. Jeżeli chodzi o zabawy, należy wybierać takie, które skłonią wychowanka do myślenia. Są to wszystkiego rodzaju puzzle, gry i układanki, dzięki którym dziecko rozwija się rozwiązywania problemów. ? tłumaczy Grabiec. To, co robi się naturalne w okresie dzieciństwa – przekazane
w optymalny sposób i przedstawione dziecku w dobrej formie – może stawać się dla niego najlepszym sposobem przyswajania wiedzy. Wykorzystanie naturalnej predyspozycji maluchów do naśladowania gestów dorosłych, to nowa propozycja pobudzania ich kreatywności. – Naśladowanie gestów oraz chęć poznania świata przez najmłodszych idealnie sprawdza się i w szkole języków obcych. Dlatego system nauczania proponowany w Helen Doron Early English daje możliwość podjęcia nauki już przez 3 miesięczne dzieci. Nauka w formie zabawy rodziców ze naszymi pociechami, to najznakomitsze rozwiązanie. ? dodaje Grzegorz Grabiec. Możliwości i sposobów na rozwijanie twórczego myślenia wśród najmłodszych jest bardzo wiele, a to odpowiednie podejście
i zachowanie rodziców odgrywa kluczową rolę. Nagradzanie, wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytanie, szacunek ? wydaje się, że to nic szczególnego, jednak dla dziecka są one istotne znaczenie.

Wymagana cecha: KREATYWNOŚĆ
Każdy międzynarodowy koncern, duża prywatna firma, czy te małe przedsiębiorstwo wymaga z swoich podwładnych twórczego myślenia. Oczywiście, przełożeni są różni, niemniej jednak większość z nich oczekuje określonego zachowania. Dlaczego w takim stopniu, właśnie ta umiejętność stawała się najbardziej cenioną i oczekiwaną? – Kreatywność to przełamywanie własnych granic. To, co dla kogoś zwyczajnego wydaje się niemożliwe, dla człowieka kreatywnego, jawi się jako zwykła trudność, którą trzeba pokonać dążąc do wcześniej założonego celu. Twórcze myślenie pozwala wyjść poza wszelkie bariery i nasuwa nietuzinkowe rozwiązania, które mogą okazać się dla pracodawców kluczowe. Każda myśl, nawet ta, która na początku wydaje się szalona, niesie za sobą coś odkrywczego. ? wyjaśnia Grzegorz Grabiec. – Najbardziej wartościowi pracownicy to dzisiaj ludzie, którzy wychodzą ponad przeciętność. To wielkie pomysły, odkrywcze myśli są miarą osiągniętego sukcesu. Tego oczekuje się najbardziej. Stworzyć coś z niczego, zobaczyć kontekst, którego nikt inny nie widzi. Idea stoi się bezcenna. ? dodaje. Oprócz kreatywności, najbardziej przydatna stoi się również znajomość języków obcych, która w bezpośredni sposób rozwija twórcze myślenie. Dlatego nauka już od najmłodszych lat zapewnia lepszy start w dorosłe życie i spełnia oczekiwania, jakie charakteryzują nowoczesny rynek pracy.
Kreatywność to sposób myślenia. Pomysłowość, oryginalność, nowatorskie podejście do każdego aspektu stają się alegorią sukcesu, nie tylko zawodowego, ale przede wszystkim życiowego. Wszystko już było, nie ma nowych idei, są tylko takie, które zostały odpowiednio zmienione. Aby przekształcić rzeczywistość, najpierw trzeba wyobrazić sobie inną, a dopiero później ją zmieniać. Takie podejście cechuje właśnie ludzi kreatywnych.

A to już wiesz?  Szkoły branżowe zastąpią „zawodówki”

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy