Praca Praca IT Praca zdalna Wynagrodzenia IT

Wynagrodzenia IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Czesi z największymi zarobkami. Zaraz za nimi Polacy – raport No Fluff Jobs

Wynagrodzenia IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Czesi z największymi zarobkami. Zaraz za nimi Polacy – raport No Fluff Jobs
No Fluff Jobs, polski portal z ogłoszeniami o pracę dla branży IT, podjął się analizy rynku IT w Europie Środkowo-Wschodniej. I jako pierwszy w Polsce opublikował raport, w którym opisał m.in. formy zatrudnienia oraz zarobków specjalistów IT z pięciu krajów – Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.Główne wnioski płynące z raportu “Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej”: na najlepsze zarobki mogą liczyć specjaliści IT z Czech - aż ⅓ Czechów z branży IT zarabia powyżej 12 tys. zł netto. Zaraz za nimi znaleźli się Polacy, wśród typów umów zawieranych przez specjalistów IT w Europie Środkowo-Wschodniej dominuje umowa o pracę i jej lokalne odpowiedniki. Szczególnie na Węgrzech i Słowacji - wskazana została ona przez kolejno 83,5 i 76 proc. badanych, jeszcze przed pandemią w biurze pracowało 62 proc. respondentów, zaś zdalnie 17 proc. Po wybuchu pandemii trend ten odwrócił się - 63 proc. ankietowanych odpowiedziało, iż po jej rozpoczęciu pracowało zdalnie. W biurze pracowało wówczas zaledwie 14,5

Wynagrodzenia w branży IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Czesi z największym odsetkiem zarabiających powyżej 16 tys. złotych. Polska w czołówce – raport No Fluff Jobs

No Fluff Jobs, polski portal ogłoszeniowy dostępny w 6. krajach, w swoim najnowszym raporcie „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej” opublikował dane dotyczące m.in. kształtowania się zarobków w branży IT w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. Badanie zrealizowano w okresie od maja do lipca 2021 roku. Według niego, najlepiej w regionie zarabiają Czesi. Aż ⅓ specjalistów IT w tym kraju zarabia powyżej 12 tys. zł netto. W Polsce i na Ukrainie jest to ok. 26 proc. pracujących w branży, choć w tym drugim kraju widać też spore rozwarstwienie w zarobkach.

Specjaliści IT w Czechach najlepiej wynagradzani. Polacy na drugiej pozycji
Według danych No Fluff Jobs, to specjaliści IT w Czechach zarabiają najwięcej spośród wszystkich biorących udział w badaniu – 33 proc. z nich otrzymuje wynagrodzenie powyżej 12 tys. zł netto. Z kolei 23 proc. zarabia pomiędzy 8 a 12 tys. zł netto, 34 proc. w granicach 4 do 8 tys. zł netto. W porównaniu z pozostałymi, ujętymi w badaniu krajami Europy Środkowo-Wschodniej, to właśnie w Czechach najmniejszy jest odsetek specjalistów IT zarabiających poniżej 4 tys. zł netto – jest ich zaledwie 10 proc.

Jeśli chodzi o Polaków pracujących w branży IT, na zarobki powyżej 12 tys. zł netto liczyć może 26 proc. z nich. Nieco ponad 21 proc. deklaruje, iż ich zarobki kształtują się w przedziale od 8 do 12 tys. zł. Największą grupę stanowią jednak ci zarabiający od 4 do 8 tys. zł netto (36 proc.), a najmniejszą otrzymujący wynagrodzenia poniżej 4 tys. zł netto (16 proc.). Z kolei, w przypadku zarobków specjalistów IT z Ukrainy, zauważalne jest duże rozwarstwienie. Mimo iż zarobki powyżej 12 tys. złotych netto deklaruje tam niecałe 26 proc. z nich, a więc odsetek zbliżony do Polski i znacznie wyższy niż na Słowacji czy Węgrzech, to aż 40,5 proc. zarabia poniżej 4 tys. zł netto. Prawie 20 proc. badanych specjalistów IT na Ukrainie deklaruje, iż zarabia od 4 do 8 tys. zł netto, zaś niespełna 17 proc. od 8 do 12 tys. zł netto.

A to już wiesz?  Eksperci SAS wskazują 4 trendy, które będą odgrywać największą rolę w zmianach zachodzących obecnie na rynku pracy. Pandemia sprawiła, że w pracy potrzebujemy nowych umiejętności

Zarobki specjalistów IT na Słowacji i Węgrzech. Kształtująca się „klasa średnia IT”
Badanie przeprowadzone przez No Fluff Jobs pozwoliło zaobserwować coś na kształt „klasy średniej IT” na Słowacji i Węgrzech. Wynika z niego bowiem, że w obu wymienionych krajach ponad 2/3 pracujących w branży zarabia pomiędzy 4 a 12 tys. zł netto.

Patrząc szczegółowo, w obu krajach kształtuje się zbliżony odsetek zarabiających między 4 a 8 tys. zł netto (Słowacja – 45,7 proc., Węgry – 45,9 proc.) oraz mniej niż 4 tys. zł netto (Słowacja – 11,8 proc., Węgry – 11,52 proc.).

W przypadku zarobków rzędu 8-12 tys. zł netto, różnica pomiędzy obydwoma krajami to 5 p.p. na korzyść Węgrów (Słowacja – 22,7 proc., Węgry – 27,7 proc.). Jednak w przypadku najwyższych wynagrodzeń, od 12 do 16 tys. zł netto i powyżej, to Słowacy wysuwają się na prowadzenie (Słowacja – 19,7 proc., Węgry – 14,8 proc.).

Wśród typów umów przoduje Umowa o pracę
Z raportu No Fluff Jobs wynika, że wśród specjalistów IT w Europie Środkowo-Wschodniej najpopularniejszą formą współpracy jest Umowa o pracę lub w zależności od danego kraju, jej odpowiednik. Dominuje ona szczególnie na Węgrzech i Słowacji, gdzie pracę na jej podstawie deklaruje kolejno 83,5 i 76 proc., a w przypadku Czech wskazało ją 67 proc. tamtejszych specjalistów z branży. Wśród wszystkich biorących udział w badaniu krajów, ten typ umowy nie jest dominujący jedynie na Ukrainie – wskazało go 30 proc. ankietowanych, a prawie 56 proc. odpowiedziało, iż pracuje w oparciu o odpowiednik polskiej umowy B2B.

A jak to wygląda w przypadku rodzimych specjalistów z branży? Według raportu przygotowanego przez No Fluff Jobs, 57 proc. z nich pracuje w oparciu o Umowę o pracę, a ponad 30 proc. o Umowę B2B. Jedynie 11 proc. zadeklarowało, iż pracuje na podstawie innego typu umowy. Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs wskazuje jednak, że B2B w Polsce wciąż jest formułą współpracy, która popularna jest wśród bardziej doświadczonych specjalistów IT.
– Mimo iż ponad połowa polskich specjalistów IT wskazała, iż pracuje na umowę o pracę, wśród pracowników z branży z największym stażem, tzw. seniorów, dominuje umowa B2B. Według danych z opracowanego przez nas raportu „Rynek IT w Polsce w 2020” wynika, że pracodawcy znacznie częściej oferowali im ten właśnie typ umowy (87,2 proc.). Umowa o pracę była im proponowana znacznie rzadziej (36,5 proc.) – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

A to już wiesz?  Pandemia pomogła branży outsourcingu obsługi klienta i sprzedaży, eksponując jej korzyści

Z biur do domów. Trend pracy zdalnej w IT
No Fluff Jobs postanowił sprawdzić, jak kształtowały się formy wykonywania pracy wśród specjalistów z sektora IT w Europie Środkowo-Wschodniej zarówno przed, jak i po wybuchu pandemii. Z badania przeprowadzonego przez firmę wynika, że przed nadejściem pandemii w biurze pracowało 62 proc., zaś zdalnie 17 proc. Z kolei po jej wybuchu ten trend się odwrócił – zdalnie pracowało nieco ponad 63 proc. ankietowanych, a w biurze zaledwie 14,5 proc. Jedynie hybrydowy model pracy, łączący pracę w biurze i domu pozostał bez zmian. Przed pandemią pracowało w nim 21 proc., a po – 22 proc.
Z danych płynących z raportu „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej” wynika również, iż respondenci mają komfortowe warunki do pracy zdalnej. Jedynie 7 proc. określiło je jako niekomfortowe, a nieco ponad 14 proc. nie była w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
– Pandemia zmieniła podejście pracodawców do pracy zdalnej. O ile jeszcze w 2019 roku zaledwie 9 proc. ofert pracy na nofluffjobs.com zawierało informację o pracy zdalnej, tak już w 2020, czyli roku pandemicznym, ten odsetek wzrósł do 31 proc. – podsumowuje Bujok. – Trend pracy zdalnej, wykształcenie specjalistów IT z naszego regionu, połączone z ich pracowitością i samozaparciem do nauki indywidualnej sprawiają, że są oni rozchwytywani przez firmy na całym świecie. Biorąc pod uwagę ich niedobór, potrzebne jest stworzenie im możliwie najlepszych warunków, by chcieli pracować dla firm na rodzimych rynkach.

O raporcie „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej”
W badaniu do raportu wzięło udział 4185 specjalistów IT z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina). W każdym kraju zadbano o właściwą próbę badawczą i ustalono ją w oparciu o odsetek specjalistów IT. Wśród możliwych do wyboru rodzajów umów w ankiecie podano lokalny odpowiednik umów znanych w Polsce. Kwoty dla poszczególnych krajów to równowartość wskazanego poziomu wynagrodzeń w lokalnej walucie (przelicznik kursu z dnia 9.07.2021). Tabela zarobków w raporcie prezentuje wynagrodzenia netto ogólnie, bez względu na typ umowy.
No Fluff Jobs – branżowy portal z największą liczbą ogłoszeń rekrutacyjnych IT w Polsce, który jako pierwszy i jedyny wymaga publikacji widełek wynagrodzeń w każdej ofercie pracy. Po intensywnym rozwoju od 2014 roku firma No Fluff Jobs otworzyło we wrześniu 2019 roku oddział w Budapeszcie, niedługo później, w 2020 roku, wypuściło czeską, a w 2021 ukraińską, białoruską i słowacką wersję strony. W 2020 roku portal odwiedziło 1 900 000 unikalnych użytkowników, którzy wygenerowali ponad 24 000 000 odsłon portalu.

A to już wiesz?  Doktorzy dobrze sobie radzą na rynku pracy! Nowe dane systemu ELA

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy