Wiadomości branżowe

IV Spotkanie Partnerów Interkl@sy

26 sierpnia, w ostatni czwartek przed początkiem roku szkolnego w ogrodach Pałacu Zamoyskich w Warszawie spotkali się przedstawiciele instytucji i organizacji edukacyjnych, ambasad krajów UE, mediów, firm branży IT, nauczyciele. Okazję stanowiło IV Spotkanie Partnerów Programu Interkl@sa, które odbywało się pod hasłem "Nowoczesne technologie dla spójnego rozwoju zjednoczonej Europy". Gościem Honorowym uroczystości był prof. Bronisław Geremek.  Do ogrodów pałacu Zamoyskich przybyło ponad 200 gości. Powitała ich Grażyna Staniszewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Koordynator Programu Interkl@sa. Prowadzący uroczystość redaktor Kamil Durczok nawiązując do tematu  wystąpienia Gościa Honorowego wspomniał, że profesor Geremek jako Poseł do Parlamentu Europejskiego opowiada się przeciw koncepcji "Europy dwóch prędkości". Rozpoczynając swoje przemówienie profesor Bronisław Geremek podziękował pani poseł Staniszewskiej za podejmowanie odważnych inicjatyw - społeczny program Interkl@sa nazwał "inicjatywą fantastyczną". Społeczeństwo informacyjne ma kluczowe

26 sierpnia, w ostatni czwartek przed początkiem roku szkolnego w ogrodach Pałacu Zamoyskich w Warszawie spotkali się przedstawiciele instytucji i organizacji edukacyjnych, ambasad krajów UE, mediów, firm branży IT, nauczyciele. Okazję stanowiło IV Spotkanie Partnerów Programu Interkl@sa, które odbywało się pod hasłem „Nowoczesne technologie dla spójnego rozwoju zjednoczonej Europy”. Gościem Honorowym uroczystości był prof. Bronisław Geremek.

 

Do ogrodów pałacu Zamoyskich przybyło ponad 200 gości. Powitała ich Grażyna Staniszewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Koordynator Programu Interkl@sa. Prowadzący uroczystość redaktor Kamil Durczok nawiązując do tematu  wystąpienia Gościa Honorowego wspomniał, że profesor Geremek jako Poseł do Parlamentu Europejskiego opowiada się przeciw koncepcji „Europy dwóch prędkości”. Rozpoczynając swoje przemówienie profesor Bronisław Geremek podziękował pani poseł Staniszewskiej za podejmowanie odważnych inicjatyw – społeczny program Interkl@sa nazwał „inicjatywą fantastyczną”. Społeczeństwo informacyjne ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Unii Europejskiej, i nie można w tym temacie ograniczać się do retoryki, tylko trzeba  podejmować konkretne działania – bo od tego zależeć będzie rozwój i konkurencyjność Unii Europejskiej – przekonywał profesor Geremek. 

 

Główny problem Unii Europejskiej profesor dostrzega w problemach języka i komunikacji – „Unia Europejska jest jak Tarzan – niezwykle silny, ale ma czasami problemy z komunikacją” – powiedział profesor Geremek. Tymczasem podstawową zasadą powinna być solidarność. Nie znaczy to, że dążyć należy do Europy jednej prędkości rozwojowej. Jedna prędkość oznacza bowiem często „równanie do najwolniejszych”, a w takiej sytuacji Unia nie mogłaby sprostać wymogom konkurencji z innymi światowymi gospodarkami. Profesor opowiada się za Europą wielu prędkości, ale, co ważne, bez „zamkniętych drzwi”. W tym kontekście Bronisław Geremek podkreślał, że  „społeczeństwo informacyjne” należy przełożyć ze sfery retoryki do rzeczywistości unijnej, co wydaje się w dalszym ciągu problemem. Rozwiązaniem jest przyznanie nauce priorytetowego miejsca i zwiększenie nakładów na naukę i badania.

A to już wiesz?  Akcjom zbierania śmieci coraz częściej towarzyszy zbieranie pieniędzy. Platforma crowdfundingowa ułatwia pozyskiwanie środków na ekologiczne inicjatywy

 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu Mirosław Sawicki rozpoczął wystąpienie od podziękowań dla Interkl@sy, a także dla sponsorów i partnerów programu. Minister Sawicki przedstawił priorytety polskiego rządu w sferze wykorzystania funduszy unijnych na edukację – rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, zapewnienie równego dostępu do edukacji, a także zwiększanie możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli.  Minister Nauki i Informatyzacji prof. Michał Kleiber nawiązując do wystąpienia prof. Geremka powiedział, że o ile Europa z pewnością będzie Europą wielu prędkości, ważne jest, „by Polska nie poruszała się z prędkością najmniejszą”. Minister Kleiber podkreślił, jak ważne jest inwestowanie w młodych ludzi, wykształcenie nowoczesnej młodzieży, która będzie mogła korzystać z europejskich szans edukacyjnych.

 

Brigitte Parry przedstawiła projekty organizacji European Schoolnet zaplanowane na nowy rok szkolny. Szczególną uwagę poświęciła Dniu Wiosny w Europie, który w tym roku organizowany będzie już po raz trzeci i który stał się ogólnoeuropejskim projektem, w którym co roku uczestniczą tysiące szkół.  Katarzyna Maniszewska, redaktor naczelny portalu Interklasa.pl przedstawiła projekty realizowane przez program Interkl@sa w ubiegłym roku szkolnym, a także plany na rok szkolny 2004/2005. Zaprezentowane zostały przedsięwzięcia mające na celu pomoc w wyposażaniu szkół w nowoczesny sprzęt multimedialny, portal Interklasa.pl, Punkty Informacji Europejskiej, Lokalne Akademie Informatyczne, a także projekty europejskie oraz konkursy organizowane przez program Interkl@sa.

 

e-Słupsk – pilotażowy projekt budowy społeczeństwa informacyjnego przybliżył zebranym Sekretarz Miasta Słupsk pan Andrzej Kaczmarczyk. W Słupsku w ramach demonstracyjnego projektu nastąpi wdrożenie rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu. Na ten cel, na mocy porozumienia Cisco Foundation ufundowała grant w wysokości 400 tysięcy dolarów, którego operatorem została Fundacja Edukacji Ekonomicznej. Miasto Słupsk przeznaczyło na ten cel kolejnej 500 tysięcy złotych. Dzięki projektowi powstanie m.in. siec intranetowa, która połączy w początkowej fazie 29 instytucji użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, itp.).

A to już wiesz?  INTERTELECOM 2008 - Międzynarodowe spotkanie branży ICT

 

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska stanęła przed wieloma trudnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest skuteczna absorpcja funduszy strukturalnych. Instrumentem, który ułatwia wdrażanie funduszy unijnych w Polsce są projekty modelowe. We współpracy z Zespołem Zadaniowym i Ekspertami programu Interkl@sa wypracowano projekt modelowy „Gminna Informatyczna Sieć Edukacyjna” (GISE). Założenia projektu GISE przedstawił pan Witold Sartorius, Doradca UE w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

 

Jak co roku ważnym punktem programu Spotkania Partnerów Interkl@sy były podziękowania dla osób i organizacji współpracujących z Interkl@są. Partnerzy Programu Interkl@sa zostali uhonorowani Dyplomami uznania za pomoc i wsparcie dla inicjatyw Programu Interkl@sa dążącego do przygotowania młodego pokolenia Polaków do swobodnego funkcjonowania w europejskim społeczeństwie informacyjnym w roku szkolnym 2003/2004. W tym roku przyznano również specjalne wyróżnienia – pamiątkowe tablice dla instytucji i firm, które od lat wspierają program Interkl@sa i w szczególnie znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju projektów Interkl@sy.  

 

Dodatkowe informacje: www.interklasa.pl

Dziennikarzy zainteresowanych materiałem zdjęciowym prosimy o kontakt: [email protected]

Źródło Fundacja – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy